Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby fyzická osoba Mgr. Jaroslav Pánek, Nad Žlíbkem 2101/1, 678 01 Blansko, IČ: 72441861. (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo a adresu. Zmíněné osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely a Správce je bude zpracovávat 3 roky.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí zaslat e-mail: info@uwcl.cz nebo dopis na adresu Mgr. Jaroslav Pánek Nad Žlíbkem 2101/1, 678 01 Blansko.

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Petr Pernica, se sídlem Dolní Palava 2569/36, 678 01 Blansko, IČ 87901757, jako poskytovatel marketingových služeb a servisu webu.

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.